Todays Gold Rate in Dehradun City

21st December 2014
 • Purity
 • 1 Gram
 • 8 Grams
 • 10 Grams
 • 22 Carat
 • INR  2,551.00
 • INR  20,408.00
 • INR  25,510.00
 • 24 Carat
 • INR  2,731.00
 • INR  21,848.00
 • INR  27,310.00
 • Todays Silver Rate in Dehradun City

  21st December 2014
 • Purity
 • 1 Gram
 • 100 Grams
 • 1 Kilogram
 • Silver
 • INR  36.15
 • INR  3,615.00
 • INR  36,140.00
 • Yesterdays Gold Rate in Dehradun City

  20th December 2014
 • Purity
 • 1 Gram
 • 8 Grams
 • 10 Grams
 • 22 Carat
 • INR  2,542.50
 • INR  20,340.00
 • INR  25,425.00
 • 24 Carat
 • INR  2,722.50
 • INR  21,780.00
 • INR  27,225.00
 • Yesterdays Silver Rate in Dehradun City

  20th December 2014
 • Purity
 • 1 Gram
 • 100 Grams
 • 1 Kilogram
 • Silver
 • INR  36.60
 • INR  3,660.00
 • INR  36,600.00